Verbruggen & Clement

Verzekeringen - Leningen - Beleggingen 

Verbruggen & Clement

Verzekeringen - Leningen - Beleggingen 

Beleggen op maat en volgens je eigen behoefte en risicoprofiel.
Dat is waar Verbruggen & Clement werk van maakt want elke belegging dient met zorg geanalyseerd te worden. Maar het is belangrijk alvorens u belegt dat we ook weten wat u persoonlijk beleggersprofiel is. 

BENT U EEN DEFENSIEVE BELEGGER?
  • Dan legt u de nadruk op het lage risicogehalte van uw belegging. Uw wenst u geïnvesteerde kapitaal in geen enkel geval bloot te stellen aan enig risico. 
BENT U EEN VOORZICHTIGE BELEGGER?
  • In dit geval bent u op zoek naar betere rendementen, maar dit zonder het beperkte risicogehalte van uw beleggingen uit het oog te verliezen. U wenst u opgebouwde welvaart zeker en vast niet in het gedrag te brengen door een risicovolle belegging. 
BENT U EEN NEUTRALE BELEGGER?
  • Dan bent u een belegger die met een evenwichtig opgebouwde beleggingsportefeuille op middellange tot lange termijn een correcte vermogensopbouw ambieert. U bent bereid om berekende risico’s te nemen teneinde op termijn een beter beleggingsresultaat te halen.
BENT U EEN DYNAMISCHE BELEGGER?
  • Dan beschikt u over voldoende inkomstenbronnen om niet afhankelijk te moeten zijn van uw beleggingsinkomsten. U bent bereid om hogere volatiliteit en hogere risico’s te nemen. Uw doel is op lange termijn tot goede beleggingsresultaten te komen. Uw portefeuille kan risicovolle beleggingen bevatten. Het feit dat de waarde van uw portefeuille sterk kan fluctueren, schrikt u niet af.
BENT U EEN AGRESSIEVE BELEGGER?
  • Dan beoogt u om op lange termijn substantieel betere beleggingsresultaten te behalen, en bent daarom bereid om hogere risico’s te nemen. Kapitaalbescherming is slechts van secundair belang. U beoogt een agressieve accumulatie van uw vermogen. U beschikt over voldoende financiële draagkracht om eventuele verliezen op te kunnen vangen. 

Om te achterhalen welk profiel het beste met u past overlopen we samen een vragenlijst. Na het achterhalen van uw beleggersprofiel stellen we de producten voor die het beste tegemoetkomen aan uw verlangens en behoefte. 

Neem gerust even contact met ons op voor meer vrijblijvende informatie en advies. 

Tel: 03/846.04.60
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:
09.00u - 12.00u
14.00u - 17.30u
Zaterdag:
Op afspraak

Verbruggen & Clement | Grote Markt 21, 2850 Boom | T 03/846.04.60 F 03/846.04.69

Copyright © 2015. All Rights Reserved.