Verbruggen & Clement

Verzekeringen - Leningen - Beleggingen 

Verbruggen & Clement

Verzekeringen - Leningen - Beleggingen 

Veel geld én energie heeft u geïnvesteerd in uw woning. Om onaangename verrassingen te vermijden, is het zodoende zéér aangeraden uw eigendom te verzekeren.

Eén kortsluiting volstaat om in luttele tijd je woning te veranderen in een brandende toorts. Als dan blijkt dat die woning niet of slecht verzekerd was en dat je voor een gigantische kost moet opdraaien, kan je leven veranderen in een werkelijke hel.

Terecht doe je er alles aan om dit risico te vermijden, maar dat is geen reden om onnauwkeurig te werk te gaan.

Is u woning voldoende verzekerd?

Bij onderverzekering wordt de vergoeding bepaald op basis van de verhouding tussen het verzekerde bedrag en de nieuwwaarde van uw woning. De vergoeding zal zodoende  ontoereikend zijn om de woning in zijn vroegere staat terug te herstellen.

Om de toepassing van de evenredigheidsregel te vermijden, en zodoende de zekerheid, zwart op wit, te hebben dat u niet meer onderverzekerd bent, hebben de verzekeringsmaatschappijen verschillende mogelijkheden ter beschikking gesteld:

  • Op basis van een rooster met de voornaamste kenmerken van de woning
  • Eerste risico
  • Op basis van een expertise, eventueel uw eigen expert
  • Op basis van 20x de jaarlijkse huurprijs (voor huurders)

Daarenboven bent u onbeperkt verzekerd, d.w.z. dat u mogelijk een hogere vergoeding ontvangt indien blijkt dat de heropbouwwaarde na schade groter is dan het bedrag dat in uw polis vermeld is.

De meeste verzekeraars hebben hun eigen evaluatiesysteem ontwikkeld. Er bestaan ook gemeenschappelijke evaluatieroosters, opgesteld door de beroepsvereniging en aanvaard door de meeste verzekeraars.

Afhankelijk van de gekozen verzekeringsmaatschappij en de gekozen brandpolis is de verzekering nog uit te breiden met bepaalde packs om de brandpolis naar uw wensen aan te passen. Kom eens langs voor een volledige vergelijking voor uw polis. Onder deze uitbreidingen valt bijvoorbeeld diefstal, indirect verlies, rechtsbijstand na brand, …

Huurder

Op basis van art. 1732, 1733 en 1735 blijft de huurder blijft steeds verantwoordelijk voor de teruggave “in goede staat” van het gehuurde goed. De wetgever belast de huurder met een vermoeden van aansprakelijkheid.

Hierdoor blijft hij ook verantwoordelijk voor de schade aan de gehuurde woning ten gevolge van een ongeval, onvoorzichtigheid waarbij hij zijn onschuld niet kan bewijzen. Hij moet dus een externe oorzaak van schade bewijzen. Bijvoorbeeld een gebrek in de bouw of overmacht.

Meestal wordt echter een verplichting tot het onderschrijven van een verzekering voor het gebouw opgelegd in het huurcontract.

Dus geen aanrader, meer een MUST!

Tel: 03/846.04.60
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:
09.00u - 12.00u
14.00u - 17.30u
Zaterdag:
Op afspraak

Verbruggen & Clement | Grote Markt 21, 2850 Boom | T 03/846.04.60 F 03/846.04.69

Copyright © 2015. All Rights Reserved.